Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019

Op 22 juli 2014 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 afgerond. Het regeerakkoord kreeg de titel ‘Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan’ en legt de belangrijke beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2014-2019 vast.

Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019

  • Editeur
    Departement Kanselarij en Bestuur
  • Date de publication
    Juillet 2014